Pământul – principal factor de mediu şi mijloc de producţie

Despre noi

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București desfășoară activități de cercetare, dezvoltare tehnologică, asistență tehnică și consultanță, instruire, transfer tehnologic, servicii de informare – documentare în domeniul agriculturii și protecției mediului.

În responsabilitatea Institutului se află  identificarea , caracterizarea și delimitarea unităților de sol ale României pe hărți, la diferite scari , clasificarea (SRTS) , bonitarea, evaluarea fertilității, productivității și rezilienței acestora, ameliorarea terenurilor degradate, combaterea poluării solurilor, studii pedologice și agrochimice, testări îngrășăminte, analize fizice, chimice și microbiologice de sol, analize chimice de îngrășăminte minerale, organo-minerale și organice, material vegetal, nămol și apă.

Oferim

24

Brevete de inventie

52

Cercetatori stiintifici

23

Numar lucrari publicate (2020)

“Nu se poate îndruma temeinic agricultura dacă nu vom avea întinse cercetări ştiinţifice aplicate la condiţiile noastre de pământ şi climă, la plantele şi animalele adaptate la mediul nostru , la organizarea cea mai potrivită pentru condiţiile economice şi sociale în care ne găsim.”

Gheorghe Ionescu Șișești