Analize de laborator

Analize de laborator – INCDPAPM-ICPA Bucureşti

Laboratorul de analize fizico-chimice pentru științele solului, agrochimie și protecția mediului – LAFC efectueaza urmatoarele tipuri de analize de laborator:  (nota de comandă pentru analiza probelor de sol/ nămol/ material vegetal/ apă o găsiți aici și o puteți trimite la adresa de e-mail: office@icpa.ro)

TipDenumire analizeValoare fara TVA (lei/proba)
Pregătirea probelor: condiționare (uscare şi mojarare)12
ANALIZE FIZICE DE SOLAnaliza granulometrică (minim 7 fracțiuni) fără oxidarea materiei organice64
Analiza granulometrică (minim 7 fracțiuni) cu oxidarea materiei organice80
O fracţiune suplimentară prin pipetare sau cernere8
Coeficientul de higroscopicitate16
Echivalentul umidităţii27
Carbonaţi27
Conţinutul de apă al solului uscat la aer = Umiditate16
Conţinut de apă gravimetric (determinat la umiditatea din câmp)24
Determinări pe cilindri115
-        densitatea aparentă32
-        conductivitatea hidraulică saturată58
-        rezistenţa la penetrare66
Densitatea aparentă (probă recoltată în pungă)32
Hidrostabilitate structurală (Agregate hidrostabile, dispersie, indice instabilitate structurală)32
Rezistenţă la penetrare în câmp (penetrometrul cu arc + conţinut de apă)129
Capacitate de câmp (platformă, conţinut de apă, densitate aparentă)482
ANALIZE CHIMICE DE SOL ( FORME TOTALE )Humus39
Azot total66
Fosfor total58
Sulf total115
Materie organică prin calcinare19
METALE GRELE SI MICROLEMENTE (Zn, Cu, Fe, Mn, Co, Cr, Ni, Cd, Pb)Mineralizare161
Dozare, fiecare element 14
FORME MOBILEpH12
Fosfor solubil în AL23
Potasiu solubil în AL19
Extracţie Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd31
Extracţie Cr, Ni, Co31
Extracţie Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd (concentrare pentru probe de apă)38
Suspensii (în probe de apă)9
Dozare AA, fiecare element19
N-NO335
S-SO435
N-NH435
FORME SCHIMBABILEAciditate hidrolitică (Ah)27
Aciditate totală (SH)39
Suma bazelor35
Aluminiu schimbabil35
Capacitatea totală de schimb cationic (T-NH4)47
Capacitatea totală de schimb cationic (TNa)62
Baze cu carbonaţi125
Baze fără carbonaţi74
Na schimbabil39
SĂRURI SOLUBILESăruri solubile (extract, conţinut de anioni şi cationi)115
Conţinut total de săruri, determinat conductometric23
Na solubil12
Cloruri15
Sulfați15
DETERMINAREA REZIDUURILOR DE PESTICIDEInsecticide organo-clorurate = pesticide organoclorurate390
Erbicide390
PCB (compuşi bifenil-policloruraţi)461
REZIDUU PETROLIER SI POLUANTI ORGANICITotal hidrocarburi = THP145
AOX (hidrocarburi alfatice halogenate) = compuşi organici halogenaţi277
PAH (hidrocarburi aromatice polinuclare), 11 compuşi655
ANALIZE CHIMICE DE PLANTEMineralizare uscată88
Dozări fosfor19
Dozare Zn, Cu, Fe, Mn, Ca, Mg, fiecare element19
Azot total66
Azot nitric (N-NO3)31
ANALIZE CHIMICE DE NĂMOL / COMPOST/ REZIDUURI ZOOTEHNICECondiţionare probe (uscare şi mojarare)12
Umiditate24
Carbon total39
Azot total66
Fosfor total 58
Sulf total 115
Materie organică prin calcinare19
pH12
N-NO335
S-SO435
N-NH435
Conţinut total de săruri, determinat conductometric23
METALEMineralizare216
Dozare, fiecare element (K, Cd, Cu, Cr. Co, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)19
Insecticide organo-clorurate = pesticide organoclorurate390
POLUANȚI ORGANICIAOX (hidrocarburi alfatice halogenate)277
PAH (hidrocarburi aromatice polinucleare)655
PCB (compuşi bifenil-policloruraţi)461
ANALIZE CHIMICE APApH12
Azot nitric (N-NO3)31
Conţinut total de săruri, determinat conductometric23
Săruri solubile (conținut de anioni și cationi)115