Analize de laborator

Analize de laborator – INCDPAPM-ICPA Bucureşti

Laboratorul de analize fizico-chimice pentru științele solului, agrochimie și protecția mediului – LAFC efectueaza urmatoarele tipuri de analize de laborator:  (nota de comandă pentru analiza probelor de sol/ nămol/ material vegetal/ apă o găsiți aici și o puteți trimite la adresa de e-mail: office@icpa.ro)

TipDenumire analizeValoare fara TVA (lei/proba)
Pregătirea probelor: condiționare (uscare şi mojarare)15
ANALIZE FIZICE DE SOLAnaliza granulometrică (minim 7 fracțiuni) fără oxidarea materiei organice79
Analiza granulometrică (minim 7 fracțiuni) cu oxidarea materiei organice99
O fracţiune suplimentară prin pipetare sau cernere10
Coeficientul de higroscopicitate20
Echivalentul umidităţii42
Carbonaţi34
Conţinutul de apă al solului uscat la aer = Umiditate20
Conţinut de apă gravimetric (determinat la umiditatea din câmp)30
Determinări pe cilindri143
-        densitatea aparentă40
-        conductivitatea hidraulică saturată72
-        rezistenţa la penetrare82
Densitatea aparentă (probă recoltată în pungă)40
Hidrostabilitate structurală (Agregate hidrostabile, dispersie, indice instabilitate structurală)40
Rezistenţă la penetrare în câmp (penetrometrul cu arc + conţinut de apă)160
Capacitate de câmp (platformă, conţinut de apă, densitate aparentă)599
ANALIZE CHIMICE DE SOL ( FORME TOTALE )Humus48
Azot total82
Fosfor total72
Sulf total143
Materie organică prin calcinare24
METALE GRELE SI MICROLEMENTE (Zn, Cu, Fe, Mn, Co, Cr, Ni, Cd, Pb)Mineralizare268
Dozare, fiecare element 24
FORME MOBILEpH15
Fosfor solubil în AL29
Potasiu solubil în AL24
Mangan activ36
Extracţie Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd39
Extracţie Cr, Ni, Co39
Extracţie Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd (concentrare pentru probe de apă)47
Suspensii (în probe de apă)11
Dozare AA, fiecare element24
Fe Olson34
N-NO343
S-SO443
N-NH443
FORME SCHIMBABILEAciditate hidrolitică (Ah)34
Aciditate totală (SH)48
Suma bazelor43
Aluminiu schimbabil43
Capacitatea totală de schimb cationic (T-NH4)58
Capacitatea totală de schimb cationic (TNa)77
Baze cu carbonaţi155
Baze fără carbonaţi92
Na schimbabil48
Calcar activ48
Fe Jouste-Pouget34
SĂRURI SOLUBILESăruri solubile (extract, conţinut de anioni şi cationi)143
Conţinut total de săruri, determinat conductometric29
Na solubil15
Cloruri19
Sulfați19
DETERMINAREA REZIDUURILOR DE PESTICIDEInsecticide organo-clorurate = pesticide organoclorurate484
Erbicide484
PCB (compuşi bifenil-policloruraţi)573
REZIDUU PETROLIER SI POLUANTI ORGANICITotal hidrocarburi = THP180
AOX (hidrocarburi alfatice halogenate) = compuşi organici halogenaţi344
PAH (hidrocarburi aromatice polinuclare), 11 compuşi814
Fenoli240
Detergenti240
ANALIZE CHIMICE DE PLANTEMineralizare uscată109
Dozări fosfor24
Dozare Zn, Cu, Fe, Mn, Ca, Mg, fiecare element24
Azot total82
Azot nitric (N-NO3)39
Pigmenti clorofilieni72
Activitate nitratreductazica77
ANALIZE SPECIALEPNA (puterea de neutralizare amendament)50
ANALIZE CHIMICE DE NĂMOL / COMPOST/ REZIDUURI ZOOTEHNICECondiţionare probe (uscare şi mojarare)15
Umiditate30
Carbon total48
Azot total82
Fosfor total 72
Sulf total 143
Materie organică prin calcinare24
pH15
N-NO343
S-SO443
N-NH443
Conţinut total de săruri, determinat conductometric28
METALEMineralizare268
Dozare, fiecare element (K, Cd, Cu, Cr. Co, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)24
Insecticide organo-clorurate = pesticide organoclorurate484
POLUANȚI ORGANICIAOX (hidrocarburi alfatice halogenate)344
PAH (hidrocarburi aromatice polinucleare)814
PCB (compuşi bifenil-policloruraţi)573
ANALIZE CHIMICE APApH15
Azot nitric (N-NO3)39
Conţinut total de săruri, determinat conductometric29
Săruri solubile (conținut de anioni și cationi)143