Caracterizarea și cuantificarea resurselor naturale și a mediului înconjurator

ACTIVITĂȚI privind

Caracterizarea și cuantificarea Resurselor Naturale și a Mediului Înconjurător

 • Caracterizarea complexă și cuantificarea/măsurarea resurselor naturale de pe întreg teritoriul țării;
 • Clasificarea solurilor;
 • Cercetări privind principalele procese pedologice (de exemplu: migrarea argilei, spodificarea); Modelarea genezei solurilor;
 • Aplicarea și extinderea modelelor de simulare pentru creșterea plantelor, pentru transferul de masă și energie în sistemul agricol;
 • Elaborarea unor parametri și indici pentru aprecierea gradului de încărcare a solului cu poluanți anorganici și organici;
 • Evaluarea nivelului de acumulare a poluanților în legume și fructe din zonele puternic poluate cu emisii industriale sau ca rezultat al aplicării de tehnologii agricole intensive;
 • Dezvoltarea de modele de simulare la nivel de bazin hidrografic, cu integrarea modelelor digitale de teren;
 • Cercetări privind compactarea solului, formarea crustei și calitatea patului germinativ;
 • Estimarea traficabilității și a lucrabilității terenurilor folosind parametrii fizici de bază ai solului;
 • Metode indirecte pentru estimarea funcțiilor de transfer pedologic cu ajutorul datelor standard de cartare a solului;
 • Evaluarea potențialului terenului pentru producții agricole în regim neirigat și irigat;
 • Vulnerabilitatea solulului la eroziune și estimarea amplorii fenomenului;
 • Prelucrarea statistică a datelor.