Certificat calitatea solului

Anunt privind emiterea certificatului de calitate a solului conform Legii nr. 246/2020

Întrucât nu au fost elaborate şi aprobate Normele metodologice de aplicare a legii prin care să fie stabilită procedura tehnică de obţinere şi eliberare a certificatului privind calitatea solului, nu suntem în măsură să emitem în acest moment certificatul de calitate a solului conform Legii nr. 246/2020.

Art.44 -Legea nr. 246/2020: “În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice central competente aprobă prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi “