Comisia de Etică

Comisia de Etică a INCDPAPM-ICPA Bucureşti

Atribuții și responsabilitați

Comisia de Etică este o structură autonomă, un organism consultativ, fără personalitate juridică ce functioneaza în cadrul INCDPAPM-ICPA BUCUREȘTI.

Comisia de Etică urmărește respectarea în cadrul institutului a  codurilor de etică specifice domeniului și numește comisiile de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenţia lor în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare.

Componenţa Comisiei de Etică a INCDPAPM-ICPA Bucureşti