Consiliul Științific

Consiliul Științific al INCDPAPM-ICPA Bucureşti

Atribuții și responsabilitați

Consiliul ştiinţific asigură orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional.

Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:

  • Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
  • Analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
  • Propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
  • Avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
  • Propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
  • Organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;
  • Avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
  • Avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate;
  • Avizează propunerile privind scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru contractele care au ca obiect de activitate “cercetare – dezvoltare – inovare”.

Componenţa Consiliul Științific al INCDPAPM-ICPA Bucureşti