Departamentul de cercetare în ştiinţele solului, agrochimie şi protecţia mediului

Departamentul de cercetare în ştiinţele solului, agrochimie şi protecţia mediului

În cadrul acestui departament institutul efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public, naţional şi internaţional, singur sau, după caz, în colaborare cu alte institute, privind ştiinţele solului şi interfaţa acestora cu domeniile adiacente: agronomie, ştiinţele mediului, mecanică agricolă, meteorologie, hidrologie, geologie, tehnologia informaţiei, teledetecţie, sociologie şi dezvoltare rurală etc.

Activităţile de cercetare-dezvoltare ale institutului ţin cont de cerinţele şi recomandările Strategiei Tematice pentru Protecţia Solului COM(2006)231, de activităţile Uniunii Internaţionale a Știinţelor Solului, de cele ale Portalului European al Solului realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC), de normativele şi directivele europene incluse în Directiva Cadru Apă şi în conceptele de eco – condiţionalitate din Politica Agricolă Comunitară şi de alte convenţii internaţionale (Protocolul de la Kyoto, Convenţia pentru combaterea Deşertificării şi Degradării Terenurilor etc.) în care solul este inclus ca subsistem.

Departamentul este compus din urmatoarele laboratoare:

  • Laboratorul de ştiintele solului şi dezvoltare durabilă
  • Laboratorul de agrochimie şi nutriția plantelor
  • Laboratorul de protecția mediului
  • Laboratorul de biologia solului
  • Compartiment consultanță pentru politici de agromediu si dezvoltare rurală