Managementul deșeurilor agricole, urbane și industriale

ACTIVITĂȚI privind

Managementul Deșeurilor Agricole, Urbane și Industriale

  • Utilizarea în agricultură a apelor uzate și a gunoiului rezultate din zootehnie;
  • Utilizarea agricolă a compostului obținut din deșeurile menajere urbane, produse reziduale provenite din agricultură și industria alimentară;
  • Utilizarea agricolă a nămolurilor orășenești;
  • Posibilități de utilizare în agricultură a diferitelor produse reziduale.