Inventarierea și monitoringul resurselor naturale și mediului înconjurător

ACTIVITĂȚI privind

Inventarierea și Monitoringul Resurselor Naturale și Mediului Înconjurător

  • Inventarierea profilelor de sol de pe teritoriul țării (date generale, morfologice și analitice – fizice și chimice – inclusiv privind apa freatică);
  • Hărți de bază cu solurile țării (la scările 1:10.000, 1:50.000, 1:200.000, 1:500.000, 1:1.000.000);
  • Hărți de evaluare/bonitare a terenurilor din România (1:10.000, 1:50.000 și alte scări) și date de caracterizare corespunzătoare;
  • Hărți tematice de sol privind teritoriul României (eroziune, exces de umiditate, salinitate și sodicitate, poluare, pretabilitatea terenurilor la diferite folosințe și măsuri tehnologice, etc.);
  • Monitoringul Național al Calității Solurilor (în cadrul rețelei regulate transeuropene 16 km x 16 km și respectiv 8 km x 8 km);
  • Monitoringul anual al principalelor calități ale solurilor, la nivel județean și național;
  • Monitoringul resurselor naturale și sisteme de audit;
  • Caracteristicile pedo-geochimice ale unor teritorii de interes;
  • Harta microzonelor pedoclimatice;
  • Harta ecoregiunilor (ecosistemelor);
  • Analize de sol, plantă, material vegetal și reziduuri organice;