Istoric

Scurt istoric al INCDPAPM-ICPA Bucureşti

  • Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie a fost înfiinţat prin HCM 1780/02.09.1969 (Art. 9) prin reorganizarea Sectorului de Pedologie al Institutului de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologie, sub denumirea de Institutul de Cercetări pentru Pedologie.
  • Prin HCM al RSR nr. 565/6 mai 1970, se înfiinţează Institutul de Studii şi Cercetări pentru Pedologie, prin Decretul 139 din 30 aprilie 1974 (Art. 4) se înfiinţează Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie, iar prin Legea 290/29.05.2002 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/4 sept. 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” a luat fiinţă Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului în Agricultură în coordonarea MAPAM.
  • Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie s-a transformat în institut național prin HG nr. 1375/26 august 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București (INCDPAPM – ICPA București) funcționând ca persoană juridică română, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, prin reorganizarea Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti, care se desfiinţează.
  • Prin aceeaşi HG nr. 1375/2004, a fost aprobat şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA București.
  • Începând cu data de 30 aprilie 2013, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București a ieșit din subordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a trecut în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în baza OUG nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative și a HG nr. 185 din 16 aprilie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale (Anexa 7 – poziţia 37).