LABORATORUL AGROCHIMIE ȘI NUTRIȚIA PLANTELOR

Laboratorul agrochimie și nutriția plantelor – LANP   

Șef laborator – Doctor în Ştiințe Agricole şi Silvice, Domeniul Agronomie – Cercetător Științific gr. II

Dr. Monica DUMITRAȘCU
E-mail: monica.dumitrascu@icpa.ro
Telefon: 021.318.43.49, int. 144

Echipa de cercetare

Dr. Lavinia Burtan – Cercetător Științific gr. I
Dr. Bogdan George Rujoi – Cercetător Științific gr. III
Tehnician: Gina Vișoianu

Direcții de cercetare

 1. Agrochimie și Nutriția Plantelor
  • Monitorizarea evoluției solurilor sub influența fertilizanților chimici și biologici, a factorilor de mediu și a celor antropici;
  • Identificarea modalităților și a mijloacelor de creștere sustenabilă a producției agricole;
  • Optimizarea utilizării în agricultură a îngrășămintelor chimice în contextul crizei energetice și de materii prime;
  • Impactul fertilizării asupra stării de nutriție a plantelor și starea fitosanitară a culturilor.
 2. Agricultura ecologică
  • Impactul agriculturii ecologice asupra solului și nutriției plantelor;
  • Agricultura ecologică, siguranța și securitatea alimentară în contextul creșterii performanței de mediu prin intermediul componentei de ,,greening”.

Ce oferim

 
 
 
 
 
 
 
 • Laboratorul Agrochimie și Nutriția Plantelor coordonează Rețeaua Națională de Testare a Îngrășămintelor în vederea autorizării pentru utilizare în agricultură;
 • Cercetare – testare complexă în laborator, casă de vegetație și în câmp a fertilizanților noi din producția internă și din import în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate, cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, conform ORDIN nr. 6 din 6 ianuarie 2004, modificat de Ordin 94/1378/1071 din 2010;
 • Consultanță de specialitate în vederea întocmirii și completatării dosarului tehnic, agenților economici care solicită autorizarea îngrășămintelor noi din producția internă și din import;
 • Proiectare, implementare și evaluare testări agrochimice pentru îngrășăminte în vederea autorizării;
 • Caracterizarea evoluției agrochimice a solurilor sub influența diferitelor metode de fertilizare;
 • Cartarea agrochimică a solurilor.

Abilitări

• Laboratorul este autoritatea desemnată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Ordinul interministerial 6/22/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate, cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România să execute testarea îngrășămintelor noi din producția internă și din import în rețeaua de testare, în vederea autorizării, cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT.

• Laboratorul este abilitat, conform Legii 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor, pentru eliberare Certificat abilitare import mostră îngrășământ în vederea efectuării analizei fizico-chimice a îngrășământului și a testării conform ORDIN nr. 6/22/2004.

Servicii furnizate de laborator

Denumire serviciiPreț EURO - fără TVAObservații
Testare îngrășăminte solide/lichide cu aplicare la sol și încorporare în sol; fertirigare550Conform Ordin nr. 6/22/2004
Testare îngrășăminte lichide cu aplicare foliară500Conform Ordin nr. 6/22/2004
Testare îngrășăminte solide cu aplicare foliară550Conform Ordin nr. 6/22/2004
Cartare agrochimică per probăde la 40 Conform normative ICPA București
Studii agricultură ecologică; agricultură urbană; sistem agricol HNV; impactul aplicării îngrășămintelor asupra calității solurilor de la 3500 În funcție de complexitatea studiului