LABORATORUL DE BIOLOGIA SOLULUI – LBS

Laboratorul de biologia solului – LBS

Șef laborator – Doctor în Agronomie, Tehnologii de bioremediere a solurilor poluate cu compuși organici – Cercetător Științific gr. I

Dr. Anca-Rovena LĂCĂTUȘU

E-mail: anca.lacatusu@icpa.ro
Telefon: 021.318.43.49, int. 163

Echipa de cercetare

Dr. Mirela Gabi Matei – Cercetător Științific gr. I
Dr. Sorin Matei – Cercetător Științific gr. I
Dr. Andrei Vrînceanu – Cercetător Științific gr. I

Dr. Claudia Elena Preda – Cercetător Științific gr. I
Dr. Amelia Victoria Anghel – Cercetător Științific gr. III
Drd. Irina Ramona Moraru – Cercetător Științific gr. III

Drd. Horia Vasile Domnariu – Cercetător Științific
Dora Marica – Cercetător Științific

Direcții de cercetare

 1. Biodiversitate, sol și servicii ecologice
  • Evaluarea rolului biodiversității fundament al serviciilor ecosistemice;
  • Evaluarea biodiversității în România;
  • Includerea ecosistemelor și biodiversității în luarea deciziilor în societate prin luarea în considerare a serviciilor ecosistemice ca legătura dintre biodiversitate, ecosisteme, specii, servicii și bunăstarea oamenilor;
  • Furnizare de date pentru evaluarea prin modelare a adaptării ecosistemelor și biodiversității la schimbările climatice și altor căi de pierdere a biodiversității;
  • Dezvoltarea unor instrumente inteligente pentru cuantificarea biodiversității microbiotei solului ca furnizor de servicii ecosistemice pentru securizarea resursei naturale de sol în contextul schimbărilor climatice.
 2. Gestionarea sustenabilă a resurselor naturale și a ecosistemelor
  • Evaluarea calității solului și stabilirea măsurilor de protecție, îmbunătățire și conservare a acesteia;
  • Fundamentarea integrării sistemelor de monitoring al solului, apei subterane, diversităţii biologice şi aerului la scară naţională, regională şi locală pentru rezolvarea unor probleme complexe de mediu;
  • Cercetări privind valorificarea deșeurilor organice cu persistenta îndelungată în mediul înconjurător;
  • Evaluarea impactului biotehnologiilor asupra diversității microbiene din sol în condiții experimentale;
  • Cercetări privind utilizarea resurselor neconvenționale de biomasă vegetală, pentru obținerea de furaje pentru avicultura;
  • Elaborare de biotehnologii pentru controlul patogenilor cu origine in sol utilizând microorganismele edafice;
  • Optimizarea cresterii plantelor in spatii protejate si camp prin influentarea unor procese mediate de microorganisme;
  • Cercetari privind imunizarea plantelor impotriva agentilor fitopatogeni cu ajutorul elicitorilor fungici;
  • Monitorizarea comportarii microflorei fungice din soluri in cadrul sistemelor de agricultura ecologica si in solurile poluate cu metale grele sau namoluri si ape reziduale supuse tehnologiilor de reabilitare.
 3. Remedierea solurilor contaminate
  • Reabilitarea / refacerea ecologică a solurilor contaminate cu compuși anorganici și / sau organici potențial poluanți prin diferite metode, inclusiv cele biologice și microbiologice;
  • Eficientizarea biotehnologiei de remediere a solurilor poluate cu ţiţei şi produse petroliere; cercetari privind utilizarea unor produse ecologice, biodegradabile pentru creșterea eficientei bioremedierii;
  • Producerea de bioinoculanți pentru bioremedierea solurilor poluate cu hidrocarburi petroliere.

Ce oferim

 • Realizarea de analize de microbiologia solului;
 • Studii de evaluare a impactului asupra siturilor contaminate;
 • Culegerea şi centralizarea datelor specifice de sol şi teren din teritoriu;
 • Execuţie de unicate şi serii mici (biopreparate utilizate în decontaminarea solurilor poluate cu ţiţei şi produse petroliere);
 • Elaborare de tehnologii de bioremediere a solurilor/siturilor contaminate cu compuși organici;
 • Consultanţă şi asistenţă de specialitate;
 • Transfer de tehnologii de bioremediere către operatori economici privați din domeniul protecției mediului;

Echipament de cercetare

 • Hota microbiologica Model, SafeFAST CLASSIC 212, FASTER ;
 • Microscop optic cu interfata video QuickPHOTO MICRO 2.3 MODEL CX31, OLYMPUS Corporation ;
 • Incubator cu răcire Model MIR 253, SANYO Gallenkamp ;
 • Etuva MOV-112, SANYO ;
 • Autoclav AES 75, RAYPA ;
 • Etuva Gallenkamp, Model OHF097.XX2.5 ;
 • Frigider probe ;
 • Agitator orbital Model ROTAMAX 120, HEIDOLPH ;
 • Lampa bactericida 15W, BIOCOMB ;
 • Etuva Venticell 111 L, BMT ;
 • pH-metru Consort model C561 ;
 • Microscop Optic MC5 A ;
 • Etuva 50, ITM ;
 • Agitator mecanic, ITM ;
 • Centrifuga T24, Jometyki ;
 • Sistem de imagine BIO-PRINT 3026, Vibber Lourmet ;
 • Agitator magnetic tip MC50U, OVAN ;
 • Agitator orbital tip OL30-M, OVAN ;
 • Vitrină frigorifică, WHIRLPOOL ;
 • Pompă de vid, BIOBASE ;
 • Agitator magnetic, IKA ;
 

Hota microbiologica

 

Microscop optic cu interfata video

 

Incubator cu răcire

 

Etuva MOV-112, SANYO

 

Autoclav AES 75

 

Etuva Gallenkamp

1
1

Servicii furnizate de laborator

Analize microbiologicePret RON fara TVA
Indicele de colonizare63
Determinări cantitativede bacterii heterotrofe 74
Determinări calitative (taxonomice) de bacterii heterotrofe 81
Determinări cantitative de fungi65
Determinări calitative (taxonomice) de fungi72
Respiraţia solului38
Biomasa bacteriana31
Biomasa fungică32
Biomasa microbiană totală29
Rata de mineralizare a azotului organic 41
Indicele de diversitate microbiană 90
Determinări de fitopatogeni101
Produse și tehnologii
TRL
Elaborarea de formule de bioinoculanți pentru bioremedierea solurilor poluate cu hidrocarburi petroliere, la solicitarea agenților economici
TRL 9
Elaborarea de tehnologii de bioremediere la solicitarea agenților economici
TRL 5-6