LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ŞI CONTROLUL CALITĂŢII ÎNGRĂŞĂMINTELOR – LICCI

Laboratorul de încercări şi controlul calităţii îngrăşămintelor – LICCI   

Șef laborator – Doctor în Ştiințele Naturii, Domeniul Chimie – Cercetător Științific gr. I

Dr. Mihai Traian CIOROIANU
E-mail: traian.cioroianu@icpa.ro ; licci_icpa@yahoo.com ; office@icpa.ro
Telefon: 021.318.43.49, int. 266

Echipa de cercetare

Dr. Daniela Mihalache – Cercetător Științific gr. I
Responsabil Calitate – LICCI
Tel.: 021.318.43.49/ 228 ; Email: office@icpa.ro

Dr. Carmen Eugenia Sîrbu – Cercetător Științific gr. I
Dr. Nicoleta Mărin – Cercetător Științific gr. I
Dr. Adriana Elena Grigore – Cercetător Științific gr. III

Dr. Ana Maria Stanescu – Cercetător Științific gr. III
Mariana Iancu – Cercetător Științific gr. III

Direcții de cercetare

 1. Nutriţia plantelor şi fertilizarea solului
  • Proiectarea, formularea şi testarea de noi fertilizanți (fertilizanţi chimici, organo-minerali și organici, biofertilizanţi, fertilizanţi cu solubilitate controlata) cu aplicare în agricultura ecologica și cea convențională;
  • Elaborarea, validarea, implementarea de noi tehnologii de obținere a fertilizanților, biostimulanților și biostimulatorilor, acordarea de asistenţă tehnică în domeniu obținerii și aplicării;
  • Studiul tehnologiilor de fertilizare folosite în cadrul unor sisteme de producţie durabilă;
  • Stabilirea de metode de fertilizare a culturilor agricole pentru prevenirea disipării nutrienților;
  • Optimizarea fertilizării şi amendării solului şi nutritiei plantelor;
  • Studii utilizând trasorii radioactivi în evaluarea eficienței și eficacitășii fertilizanților și a metodelor de fertilizare;
  • Studii de translocare si mobilitate a nutrientilor utilizând trasorii radioactivi în sistemul fertilizant-sol-plantă și fertilizant-plantă;
  • Determinarea nutrienților principali, secundari si oligoelementelor din fertilizanţi în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională în domeniu îngrăşămintelor chimice;
  • Caracterizarea evoluţiei agrochimice a solului sub influenţa diferitelor metode de fertilizare şi de agrotehnică;
  • Studii de cinetica chimica si levigare in sistemul fertilizant-sol;
  • Evaluarea eficienței agrochimice a fertilizanților, elaborarea schemelor de testare si a tehnologiilor;
  • Evaluarea eficienței agrochimice a diferitelor surse de fosfor şi a rocilor fosfatice pentru valorificarea eficientă ca fertilizanți în contextul economiei circulare.
 2. Managementul durabil al solului
  • Identificarea si elaborarea de noi structure fertilizante prietenoase cu mediul;
  • Elaborarea tehnologiilor de fertilizare folosite în cadrul unor sisteme de producţie durabilă;
  • Determinarea si prognoza evoluţiei agrochimice a solului sub influenţa diferitelor metode de fertilizare şi de agrotehnică.
 3. Managementul deşeurilor industriale, agricole, urbane
  • Posibilităţi de utilizare în agricultură a diferitelor deşeuri industriale si din agricultura (caracterizare, elaborare formule si tehnologii, testare).
 4. Activitatea de implementare și validare de noi analize reglementate prin aplicarea legislația europeană și națională în domeniul fertilizanților.
 5. Colaborarea cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea elaborarii şi implementarii cadrului legislativ national si european referitor la certificarea, utilizarea și comercializarea fertilizanților.

Ce oferim

 • Realizarea de analize fizico-chimice pentru probe de fertilizanți, amendamente și materii prime folosite în obținerea acestora;
 • Cercetari privind elaborarea de formule fertilizante minerale, organo-minerale sau organice;
 • Proiectarea, implementarea și evaluarea testărilor agrochimice pentru fertilizanți și amendamente;
 • Evaluarea conformității fertilizanților pentru a verifica daca sunt respectate cerintele specifice prevăzute în legislația națională și / sau europeană pentru utilizare și comercializare;
 • Evaluarea conformității fertilizanților pentru a verifica daca sunt respectate cerințele specifice prevăzute în standarde, specificații proprii producătorilor;
 • Certificarea input-urilor fertilizante pentru agricultura ecologică;
 • Cercetări privind produse noi cu rol fertilizant, a tehnologiilor de fertilizare si a evoluţiei agrochimice a solului sub influenţa diferitelor metode agrotehnice si de fertilizare;
 • Cercetări privind identificarea, prelucrarea și transformarea unor subproduselor ce pot fi utilizate in agricultură ca ferilizanți, amendamente, biostimulatori, substraturi de cultură și amelioratori de creștere;
 • Elaborarea si validarea tehnologiilor de obţinere a produselor fertilizante cu aplicare atât în agricultura clasică cât şi ecologică impreuna cu acordarea de asistenţă tehnică în acest domeniu.

Abilitări / certificări / acreditări / standardizări

 • Laboratorul de Încercări şi Controlul Calității Îngrășămintelor – LICCI funcționează din anul 2008 ca laborator acreditat (certificat de acreditare nr. LI 673 cu anexa), acreditat de către RENAR, având ca bază un sistem de management implementat conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 și execută activităţile de încercare care respectă cerinţele referenţialului, ale clientului, ale organismului de acreditare RENAR şi autorităţilor de reglementare.
 • Din anul 2021 Laboratorul LICCI este înregistrat în Rețeaua internațională a laboratoarelor implicate în realizarea de analize în domeniul ingrasamintelor – “International Network on Fertilizers Analysis – INFA”, membru în Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN). Rețeaua internațională privind analiza îngrășămintelor (INFA) a fost înființată în decembrie 2020 pentru a construi și a consolida capacitatea laboratoarelor în analiza îngrășămintelor și pentru a armoniza standardele de calitate și a metodelor de analiză a îngrășămintelor.
 • Verificarea capabilităţii laboratorului de a realiza încercările acreditate a fost evaluată prin participarea anuală la scheme de competenta PT (proficiency testing program ) / ILC (interlaboratory comparison) realizată cu organizatorul BIPEA, Franta (SR EN ISO/CEI 17043:2010 și VDLUFA Germania (Association of German Agricultural Analytic and Research Institutes – VDLUFA).
 • Laboratorul este abilitat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru realizarea de analize fizico-chimice pe îngrășăminte prin Ordinul interministerial 6/22/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrasamintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate, cu mentiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea si comercializarea în România.
 • Laboratorul este abilitat pentru realizarea de analize fizico-chimice pentru îngrășăminte conform Legii 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor.
 • Laboratorul este abilitat pentru realizarea de analize fizico-chimice pentru îngrășăminte din activitatea de inspectie conform H.G. nr. 1261 din 17 octombrie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele.
 • Laboratorul contribuie la armonizarea cadrului legislative și tehnic in domeniul fertilizantilor prin participarea în Comitetul Tehnic ASRO și comisiile tehnice din cadrul MADR.
 • Laboratorul este membru al Comisiei de autorizare a îngrășămintelor în vederea utilizării în agricultură și comercializării, comisie în cadrul MADR conform Ordinului 6/22/2004.
 • Metodele de încercare pentru analiza îngrăşămintelor utilizate de LICCI sunt standardizate și respecta referențialele din Anexa IV B a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003, cu modificărilor ulterioare privind îngrăşămintele chimice.
 • Laboratorul a elaborat și implementat în anul 2020 o procedura privind certificarea input-urilor fertilizante utilizate în agricultura ecologică.

Echipament de cercetare

 • ICE 3300 – Spectrometru de Absorție Atomica – utilizat pentru determinarea micronutrienților (Cu, Fe, Zn, Mn), calciu si magneziu din produse fertilizante prin spectrometrie de absorție atomică; PRODUCĂTOR: Thermo Fisher Scientific / Marea Britanie;
 • CE1011 Spectrometru UV-VIZ – utilizat pentru determinarea borului,  biuretului și a fosforului (total, solubil în apă, solubil în citrat de amoniu) din probele de produse fertilizante prin spectrometrie de absorbție moleculară; PRODUCĂTOR: CECIL Instruments / Marea Britanie;
 • 410 Sherwood – Flamfotometru – utilizat pentru determinarea potasiului și sodiului din probele de produse fertilizante prin flamfotometrie; PRODUCĂTOR: Sherwood Scientific/ Marea Britanie;
 • LE14/11/B150 Oven – utilizat pentru determinarea calciului (total și/sau solubil în apă) din produse fertilizante; PRODUCĂTOR: Nabertherm / Germania;
 • Unitate de distilare Vapodest VAP 30s Gerhardt – utilizat pentru determinarea azotului din produse fertilizante (azot amoniacal, nitric și ureic) prin metoda volumetrică urmând diferite metode de digestie; PRODUCĂTOR: GERHARDT / Germania;
 • Digestor 2508 Auto Lift 230V FOSS – utilizat pentru digestia produselor fertilizante pentru determinarea formelor de azot, prin diferite metode. PRODUCĂTOR: FOSS Analytical A/S Danemarca;
 • Titrator cu electrod combinat de pH Titroline easy – utilizat pentru determinarea azotului din produse fertilizante prin metoda volumetrică; PRODUCĂTOR: SCHOTT Instruments GmbH / Germania;
 • FT-IR spectrometer – VERTEX 70 – utilizat pentru determinarea substanțelor organice din produse fertilizante; PRODUCĂTOR: BRUKER / Germania;
 • Ion Cromatograf – Dionex 3000 – utilizat pentru determinarea compusilor organici (chelatanți) și anorganici (anioni/cationi) din produse fertilizante; PRODUCĂTOR: Thermo Fisher Scientific / Marea Britanie.

Servicii furnizate de laborator

(lista de prețuri o găsiți aici)

Încercări (analize) de laborator
Încercări de laborator în sistem acreditat și neacreditat pe mostre de fertilizanți conform legislatiei naționale și internaționale;
Încercări de laborator în sistem acreditat și neacreditat pe mostre de fertilizanți conform Legii 232/2010 de reglementare a importul de îngrășăminte;
Încercări de laborator în sistem acreditat și neacreditat pe mostre de fertilizanți din activitatea de inspecție desfășurată de MADR;
Încercări de laborator în sistem acreditat și neacreditat pe mostre de fertilizanți pe baza de comenzi de la agenti economici și persoane fizice (verificare compoziție fizico-chimica în vederea utilizării, comercializării);
Încercări de laborator în sistem acreditat și neacreditat pe mostre de fertilizanți în cadrul proiectelor, contractelor de cercetare;
Încercări de laborator aplicând metode furnizate de clienți (preturile se stabilesc cu clientul in functie de complexitatea analizei solicitate).

(prețul se stabilește prin contract în funcție de solicitarea clientului)

Certificari si analize de conformitate TRL
Analiza și certificarea input-urilor fertilizante din agricultura ecologică TRL6 - TRL8
Evaluarea conformității fertilizanților privind respectarea cerintelor specifice prevăzute în legislația națională și / sau europeană pentru utilizare și comercializareTRL8 – TRL9

(prețul se stabilește prin contract în funcție de solicitarea clientului)

Fertilizanți și tehnologii TRL
Elaborarea de formule de fertilizanți, biofertilizanți și biostimulanți pentru agricultura convențională și ecologică, la solicitarea agenților economici TRL2 - TRL4
Elaborarea și validarea de tehnologii de obținere a fertilizanților la solicitarea agenților economici TRL3 - TRL8
Elaborarea si validarea tehnologiilor de obţinere a produselor fertilizante cu aplicare atât în agricultura clasică cât şi ecologică impreuna cu acordarea de asistenţă tehnică în acest domeniu TRL4 - TRL8

(prețul se stabilește prin contract în funcție de solicitarea clientului)

Studii fizico-chimice și agrochimice TRL
Studiul reținerii substanțelor organice pe adsorbanți, determinarea modelului izotermelor de retinere a substantelor organice și a cineticii procesului TRL3 - TRL4
Studii de stabilire a eficientei prototipurilor de medii absorbante pe culturi in spatii protejate, prin aplicarea unei solutii fertilizante (determinari de indici de calitate si elemente nutritive) TRL3 - TRL5
Studiu privind determinarea eficientei agrochimice a biostimulanților, biofertilizantilor și fertilizanților experimentali în spațiu protejat, câmp experimental si livadă intensive TRL4 - TRL7
Studiu privind determinarea eficienței agrochimice a stimulanților, biofertilizantilor și fertilizanților utilizând ca trasor izotopul azot 15N TRL3 - TRL4
Studiu privind determinarea eficienței agrochimice pentru diferite culturi prin încorporarea în sol sau aplicare extraradiculară a nanocompozitelor, nanoparticolelor si a elaborarea metodelor de aplicareTRL4 - TRL7
Studiu de reținere a nutrienților (determinarea izotermelor de absorție si de cinetică chimică) și de levigare a nutrienților pe stucturi nutrienți – adsorbant TRL3 - TRL4
Studiu de caracterizare a proprietățile de eliberare/schimb nutrienți pentru nanomateriale si medii absorbante (zeoliți, diatomite, absorbanți s.a.) TRL3 - TRL4
Studiu privind efectului fertilizării asupra compoziției chimice a solului, calității și nivelul producției TRL3 - TRL5
Studiu privind determinarea eficienței agrochimice la diferite culturi pentru produse pe baza de carbune si lichid de piroliza a biomasei cu /fără adaosuri minerale, subproduse, deseuri din industrie si agricultura TRL4 - TRL7
Studiu de levigare a nutrienților pe stucturi tip sol – fertilizant TRL3 - TRL4

Interacțiunea cu clienții

Nota de comandă pentru analiza unei mostre de îngrășământ / amendament o găsiți aici și o puteți trimite la adresa de e-mail: office@icpa.ro

Chestionar evaluare nivel satisfacție client