LABORATORUL DE  PROTECȚIA MEDIULUI – LPM

Laboratorul de protecția mediului – LPM

Șef laborator – Cercetător Științific gr. III

Mat. Dumitru Marian MOTELICĂ
E-mail: motelica@icpa.ro
Telefon: 021.318.43.49, int. xxx

Echipa de cercetare

Dr. Alexandrina MANEA – Cercetător Științific gr. I
Dr. Vera CARABULEA – Cercetător Științific gr. III

Dr. Georgiana PLOPEANU – Cercetător Științific gr. III
Ing. Ilie CALCIU– Cercetător Științific gr. III

Ing. Stefan Bogdan OPREA – Cercetător Științific

Direcții de cercetare

  1. Monitorizarea Solului la nivel naţional – Realizarea și actualizarea Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8 x 8 km și a bazelor de date aferente.
  2. Management durabil pentru refacerea valorii ecologice și socio-economice a terenurilor degradate.
  3. Dezvoltarea metodologiei de evaluare a impactului degradării solurilor asupra calității vieții:
   • Modelarea proceselor de bioacumulare a metalelor grele în legumele cultivate în gospodăriile individuale din zone afectate în poluarea istorică;
   • Evaluarea bilanțului de metale din agroecosisteme prezente în areale contaminate.
  4. Managementul deșeurilor agricole, urbane și industriale:
   • Valorificarea potențialului fertilizant al nămolurilor orășenești în condițiile protecției mediului;
   • Valorificarea prin compostare a reziduurilor provenite din agricultură, industria alimentară, piscicultură, etc;
   • Elaborarea metodologiilor de aplicare a composturilor adaptate tipului de cultură și condițiilor pedoclimatice.
  5. Dezvoltarea unor tehnologii prietenoase cu mediu pentru restabilirea funcțiilor solului în areale afectate de diferite tipuri de degradare:
   • Utilizarea aditivilor minerali autohtoni în procesul de remediere a solurilor contaminate;
   • Nanoproduse folosite în remedierea solurilor contaminate în scopul îmbunătățirii calității vieții din zonele afectate de poluarea istorică
   • Utilizarea culturilor energetice pentru recuperarea terenurilor marginale.
 
 
 

Ce oferim

Serviciile laboratorului se adresează clienţilor implicaţi în activităţi agricole, colectarea si gestionarea deșeuri menajere, producătorilor de nămol, a celor implicați în elaborarea studiilor de mediu sau în proiecte de cercetare în domeniul solului sau al protecției mediului.

Servicii furnizate de laborator

 • Studii privind compostarea produselor reziduale în scopul valorificării potențialului fertilizant, în condițiile asigurării protecției mediului;
 • Studii privind posibilitățile de folosire a fitoremedierii ca metoda de ecologizare a platformelor de uscare a nămolului orășenesc
 • Studii și consultanță privind riscul asociat cultivării și consumului de legume din gospodăriile individuale aflate în localități afectate de poluarea istorică
 • Elaborarea unor metode de remediere a solurilor contaminate cu metale grele folosind produse inovative precum hidroxiapatita poroasă sau aditivi anorganici autohtoni (bentonita, zeolit, dolomita, carbonat de calciu).