Managementul Durabil al Resurselor Naturale și al Mediului Înconjurător; Poluarea Solului; Schimbări Globale; Dezvoltare Rurală

ACTIVITĂȚI privind

Managementul Durabil al Resurselor Naturale și al Mediului Înconjurător; Poluarea Solului; Schimbări Globale; Dezvoltare Rurală

 • Elaborarea de metodologii pentru evaluarea folosirii durabile a resurselor de sol şi teren;
 • Bonitarea terenurilor în contextul agriculturii private şi a tranziţiei la economia de piaţă;
 • Evaluarea calităţii solului şi stabilirea unor măsuri pentru protecţia, conservarea şi ameliorarea sa;
 • Poluarea solului – în relație cu poluarea aerului, apei potabile și apei freatice – și consecințe asupra sănătății omului;
 • Caracterizarea pedologică în scopul restructurării folosinţelor agricole şi a conservării resurselor la diferite niveluri (sat, judeţ şi ţară);
 • Evaluarea/bonitarea terenurilor în contextul agriculturii private și economiei de piață; Furnizarea de informaţii necesare reformei agrare şi pentru planificarea folosinţei durabile a terenurilor;
 • Recomandări tehnologice pentru irigații, drenaje, lucrarea solului și pentru prevenirea și combaterea eroziunii, sărăturării și compactării solurilor;
 • Refacerea/ameliorarea ecologică a solurilor poluate (petrol, metale grele, pesticide, etc.) prin diferite mijloace, inclusiv prin metode microbiologice; Evaluarea comportării poluanţilor în sistemul sol-plantă şi stabilirea unor măsuri de prevenire, limitare şi combatere a efectelor nocive ale acestor poluanţi; Evaluarea modificărilor chimice şi biochimice în sistemul sol-plantă, sub influenţa unor factori poluanţi;
 • Refacerea/ameliorarea ecologică a terenurilor degradate și a terenurilor cu deponii rezultate din mineritul de suprafață și din alte activități umane;
 • Experienţe în câmp şi modele de simulare pentru estimarea efectelor compactării asupra solului şi a producţiei vegetale;
 • Microbiologia solului; Evoluția microflorei în diferite condiții pedologice;
 • Caracterizarea vulnerabilităţii unităţilor de teren la lipsa apei;
 • Estimarea relaţiilor dintre secetă şi procesele de poluare;
 • Dezvoltarea unor sisteme de lucrări agricole adaptate la condiţiile de sol şi climă;
 • Studiul schimbărilor climatice globale pe bază de scenarii simulate (predicții la diferite scări de timp și spațiu);
 • Elaborarea de modele specifice de simulare și optimizare;
 • Dezvoltare rurală.