Misiune

Misiunea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului (INCDPAPM-ICPA)

Misiunea INCDPAPM-ICPA este aceea de a promova cercetarea strategică, fundamentală si aplicată, în domeniul pedologiei si al agrochimiei, cu efectuarea monitoringului si a prognozei pe termen lung pentru solurile si terenurile agricole ale României. Aceasta misiune implică atât contribuţii stiinţifice semnificative în domeniile menţionate, cât si activităţi de consultanţă specifice. În acest fel, cercetătorii si cadrele tehnice din INCDPAPM-ICPA contribuie direct la competitivitatea economică a României şi la îmbunataţirea calităţii vieţii.

Misiunea este realizată având în vedere câteva obiective strategice importante:
  • culegerea, interpretarea și asigurarea datelor privind solurile și terenurile României, precum și starea lor agrochimică
  • inventarierea (clasificare, cartare) și monitoringul calității solului la scară națională
  • aprofundarea cercetărilor pentru o mai buna înțelegere și prognoză a diferitelor procese din sistemul sol – planta – mediu înconjurător
  • dezvoltarea cercetărilor privind procesele pedogenetice și funcțiile biologice ale solului, atât în sisteme naturale cât și antropizate
  • acordarea de consultanță specializată, obiectivă și independentă
  • dezvoltarea și folosirea de noi tehnologii, concomitent cu asigurarea cadrului pentru desfașurarea unei activității științifice de înaltă performanță
  • asigurarea legaturilor cu beneficiarii, ca și a transferului eficient al rezultatelor cercetării către aceștia
  • instruirea și perfecționarea unui personal calificat (constituind un adevărat “centru de excelentă”) în domeniul pedologiei și al agrochimiei, ca și în domenii conexe (mediul înconjurător, sisteme informatice geografice, teledecție, modelare, sisteme suport de decizii etc.)
  • contribuții la sporirea gradului de educație a opiniei publice, prin diseminarea de informații despre impactul antropic asupra solului și mediului înconjurator