Nutriția plantelor și fertilizarea solului

ACTIVITĂȚI privind

Nutriția plantelor și fertilizarea solului

  • Optimizarea fertilizării și amendării solului și plantelor;
  • Caracterizarea evoluției agrochimice a solului sub influența diferitelor metode de fertilizare și de agrotehnică;
  • Studiul tehnologiilor de fertilizare folosite în cadrul unor sisteme de producție durabilă;
  • Cercetarea, formularea și testarea de îngrășăminte foliare complexe noi;
  • Formularea și testarea de bioinoculanți cu efecte asupra nutriției plantelor (fixarea biologică a azotului, agro-mobilitatea/disponibilitatea micronuțrientilor, îmbunătățirea utilizării apei de către plante, etc.);
  • Stabilirea unor căi și metode neconvenționale de fertilizare a culturilor agricole, pentru prevenirea disipării substanțelor nutritive în mediul înconjurător;
  • Testarea complexă în laborator, casa de vegetație și câmp a unor produse fertilizante și biostimulatori pentru obținerea aprobării de a fi utilizate pe scară largă;
  • Calculul bilanțului elementelor nutritive în fermele agricole;
  • Caracterizarea și evaluarea complexă a eficienței agronomice a unor surse reziduale secundare cu valoare fertilizantă, având concetrații scăzute în elemente nutritive;
  • Fertilizarea culturilor cu doze mici în condiții de eficiență economică asigurată;
  • Diagnosticarea asistată de calculator a dereglărilor nutritive la plante;
  • Testarea chimică a solului și a rocilor fosfatice pentru valorificarea eficientă a rocilor fosfatice ca surse de fosfor;
  • Analiza compozițională a produselor fertilizante.