Programe/proiecte internaționale

Programe/proiecte internaționale

(proiectele aflate în derulare au fundalul verde)

Nr.
crt.
Denumire program/denumire proiect/acronim Instituţia contractantă Perioada de desfășurare Director/Responsabil proiect
1 „Dezvoltarea unui algoritm pentru realizarea planului de fertilizare la nivel de fermă, în cadrul FaST Action”
Raport final de activitate FaST in Romania;
Algorithm subroutines;
Flowchart;
ICPA report;
PTF Bulk Density;
PTF Soil Organic Matter;
Soil DB;
FaST project
UE 2022 Calciu Irina Carmen
Nr.
crt.
Denumire program/denumire proiect/acronim Instituţia contractantă Perioada de desfășurare Director/Responsabil proiect Link pagină proiect
(acolo unde există)
1 Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Servicii de consultanță pentru implenetarea și funcționarea unei Rețele de Transfer de Cunoștințe pentru promovarea bunelor practici agricole și reducerea riscului la poluarea cu nitrați în Regiunile de Dezvoltare Vest, Nord-Vest și Centru (KTN 3)

(LN 8597 – RO)

Banca Mondială 2019-2022 Calciu Irina Carmen
2 Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Servicii de consultanță pentru implenetarea și funcționarea unei Rețele de Transfer de Cunoștințe pentru promovarea bunelor practici agricole și reducerea riscului la poluarea cu nitrați în Regiunile de Dezvoltare Muntenia-Sud, București-Ilfov și Oltenia Sud-Vest (KTN 2)

(LN 8597 – RO)

Banca Mondială 2019-2022 Calciu Irina Carmen
3 Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Servicii de consultanță pentru implenetarea și funcționarea unei Rețele de Transfer de Cunoștințe pentru promovarea bunelor practici agricole și reducerea riscului la poluarea cu nitrați în Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și Sud-Est (KTN 1)

(LN 8597 – RO)

Banca Mondială 2019-2022 Calciu Irina Carmen
4 Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Servicii de consultanță pentru actualizarea și revizuirea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

(041CQ12018)

Banca Mondială 2019
5 Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Servicii de consultanţă pentru clarificarea responsabilităţilor instituţionale şi a cadrului de reglementare

(LN 4873 – RO)

Banca Mondială 2010-2011
6 Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Servicii de consultanţă pentru organizarea de sesiuni de instruire referitoare la implementarea Directivei Nitraţi

(LN 4873 – RO)

Banca Mondială 2010-2011
7 Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Servicii de consultanţă pentru organizarea de sesiuni de instruire referitoare la implementarea Codului de Bune Practici pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

(LN 4873 – RO)

Banca Mondială 2010-2011
Nr.
crt.
Denumire program/denumire proiect/acronim Instituţia contractantă Perioada de desfășurare Director/Responsabil proiect Link pagină proiect
(acolo unde există)
1 Farm systems that produce good Water quality for drinking water supplies

(FAirWAY)

UE 2017-2021 Calciu Irina Carmen https://www.fairway-project.eu/
2 How to protect water, soil and plant production all together (ProWSPer) UEFISCDI-UE 2017-2020 Sîrbu Carmen Eugenia
3 Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe

(SOILCARE)

UE 2016-2021 Calciu Irina Carmen https://www.soilcare-project.eu/
4 Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience

(iSQAPER)

UE 2015-2020 Vizitiu Olga https://www.isqaper-is.eu/
5 „Integrated spatial planning, land use and soil management research action”

(INSPIRATION)

UE 2015-2018 Dumitru Mihail http://h2020.inspiration-agenda.eu/
Nr.
crt.
Denumire program/denumire proiect/acronim Instituţia contractantă Perioada de desfășurare Director/Responsabil proiect Link pagină proiect
(acolo unde există)

FP 7

1 „Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care”

(RECARE)

UE 2013-2018 Dumitru Mihail

Grant UE

1 Mitigation Drought Vulnerable Areas of the Mures Basin

No. 07.0316/2010582303/SUB/D1

Grant UE: DG Agriculture 2010-2011 Calciu Irina Carmen

COST ACTION

1 Towards a sustainable and productive EU organic greenhouse horticulture UE 2012-2016
2 Mineral-improved crop production for healthy food and feed

(COST AF0905)

COST 2010-2014

ALTE PROIECTE

1 European Climate Initiative EUKI 2020/ Ecological resizing through urban and rural actions & dialogues for GHG mitigation in the Lower Danube Floodplains & Danube Delta/

(EDAPHIC-BLOOM DANUBE)

EU 2020-2023 Dumitru Sorina