Resurse umane

Activități resurse umane – INCDPAPM-ICPA Bucureşti

  • • Administrare personal
  • Această ramură a serviciilor de resurse umane are în vedere totalitatea acțiunilor care se întreprind în vederea monitorizării și a menținerii unei evidențe corecte a personalului angajat. Se au în vedere aspecte ce țin de contractele de muncă, actele adiționale, arhivarea documentelor, de decizii, de eliberarea unor documente solicitate de către angajați, dar și de menținerea unei bune legături între angajat și institut.
  • • Recrutare personal
  • În raport cu Regulamentul de funcționare al institutului, precum și al cadrului legislativcare guvernează activitatea de cercetare – dezvoltare în institutele naționale de cercetare – dezvoltare (Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu toate modificările ulterioare), recrutarea personalului în ICPA București se face prin concurs.Procedura de concurs implică mai multe etape: anunțul concursului, înscrierea candidaților, constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, selecția dosarelor de concurs, publicarea rezultatelor selecției de dosare, organizarea susținerii probelor de concurs, afișarea rezultatelor, analiza și soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale, toate aceste etape fiind posibile cu participarea directă a Compartimentului de Resurse Umane.
  • • Comunicare internă
  • Compartimentul de Resurse Umane are rolul de a crea si menține legatura intre angajator si angajați si de a facilita comunicarea internă în institut. De asemenea, Compartimentul de Resurse Umane asigură comunicarea cu membrii Consiliului de Administrație și asigură  secretariatul acestui consiliu.
  • • Salarizarea personalului
  • Compartimentul de Resurse Umane avizează toate deciziile cu privire la salarizarea și acordarea altor facilități angajaților și menține în permanență legătura cu Serviciul de salarizare intern, în vederea aplicării corecte a politicii de salarizare din cadrul institutului.