Header
Logo ICPA INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – ICPA București , "National Research and Development Institute for Soil Science, Agrochemistry and Environment – ICPA Bucharest"

INCDPAPM-ICPA București


Politica de confidenţialitate INCDPAPM ICPA Bucuresti

Strategia CDI 2015-2020

Strategia CDI 2019-2022

Strategia CDI 2021-2030

EXECUŢII STUDII AGROCHIMICE

Acces gratuit reviste electronice pe Oxford Academic

Meniu

EXPERIENTAActivitatea de studii si cercetari in domeniile pedologiei si agrochimiei a inceput in mod organizat inca din prima decada a secolului XX.


ICPA a fost fondata in anul 1970 in cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (ASAS) prin gruparea diferitelor compartimente de specialitate existente inainte in diferite structuri.


Mandatul ICPA este acela de a promova cercetarea strategica, fundamentala si aplicata, în domeniul pedologiei si al agrochimiei, cu efectuarea monitoringului si a prognozei pe termen lung pentru solurile si terenurile agricole ale României. Acest mandat implica atât contributii stiintifice semnificative în domeniile mentionate, cât si activitati de consultanta specifice. În acest fel, cercetatorii si cadrele tehnice din ICPA contribuie direct la competitivitatea economica a României si la îmbunatatirea calitatii vietii.


Mandatul este realizat având în vedere câteva obiective strategice importante: