Header
Logo ICPA INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – ICPA București , "National Research and Development Institute for Soil Science, Agrochemistry and Environment – ICPA Bucharest"

INCDPAPM-ICPA București


Politica de confidenţialitate INCDPAPM ICPA Bucuresti

Strategia CDI 2015-2020

Strategia CDI 2019-2022

Strategia CDI 2021-2030

EXECUŢII STUDII AGROCHIMICE

Acces gratuit reviste electronice pe Oxford Academic

Meniu


RESURSE TEHNICE SI DE CERCETAREResurse umane


Personal înalt calificat (pedologi, agrochimisti, agronomi, fizicieni, chimisti, ecologisti, biologi, informaticieni, experti în sisteme informatice geografice si în teledetectie).


 Resurse de date


Informatii privind resursele nationale de sol si de terenuri (baze de date si harti, majoritatea unice în România):


 Resurse tehnice si tehnologice

 • Casa de vegetație organizată pentru a desfăşura experienţe cu parametri controlabili ;
 • Echipamente de teren:
  • pentru determinări in situ: sisteme GPS pentru poziționarea în teren, aparate de fotografiat, termometre, termocuple, penetrometre, sondă pentru determinarea nitraţilor din apa freatică, penetrolloger pentru determinarea rezistentei la penetrare a solului in teren;
  • pentru prelevarea probelor de sol din teren: sondă agrochimică, kit-uri prelevare probe de sol în structură deranjată şi nederanjată, cilindri recoltare.
 • Echipamente performante de analiza în laborator pentru:
  • Chimia solului:
   • Sistem mineralizare si determinare azot
   • Spectrometru FT-IR MB 3000
   • Sistem analiza complementar FT-IR
   • Spectrometru AAS
   • Analizor parametri fotosinteza
   • Ion cromatograf – DIONEX 3000
   • Sistem de distilare VAPODEST
   • Spectrofotometru AA
   • Spectrofotometru de emisie optică cu plasmă cuplata inductiv
   • Spectrometru de masa (cu timp de zbor) cu plasma cuplata inductiv – Optimass 9500
   • Gaz cromatograf cuplat cu spectrometru de masa cu timp de zbor  - TruTOF™ GC-TOFMS
   • Cromatograf cu lichide de înaltă performanţă
   • Gaz cromatograf – DANI Master GC
   • Spectrometru în spectru UV – Vis – Cintra 404
   • Spectrometru XRF (MACK-GV) cu: Moara cu bile - PM 100;  si Presa hidraulica - Atlass Pres Auto T8
   • Flam Spectrometru în IR MB 3000
   • Analizor  de Elemente (C,N,H,S)CE-440
   • Sistem de digestie cu microunde MWS-4
   • pH-metru
  • Fizica solului:
   • Etuve
   • Sisteme sand-box, sand-kaolin-box, de placă de presiune pentru determinarea capacităţii solului de reţinere a apei
   • Oedometru pentru determinarea rezistenţei mecanice a solului
  • Mineralogia solului
  • Micromorfologia solului
  • Microbiologia solului (infrastructură pentru analize microbiologice şi enzimologice în sol):
   • Microscoape optice
   • Lămpi ultraviolete
   • Hotă cu flux laminar
   • Autoclave
   • Etuve
 • Sisteme hardware pentru aplicaţii geomatice în pedologie: plotter color A0++, scanner A0, imprimante color A3, monitoare cu diagonala de pana la 21", reţea intranet+internet, calculatoare,
 • Programe de gestiune a bazelor de date (Oracle, MS Access);
 • Sisteme de prelucrare a datelor de teledetectie si de gestiune a datelor spatiale (SIG/GIS): Arc/Info, GRASS, TNTlite, ArcView, ESRI ArcGIS 9.3 with Geostatistical Analyst, IDRISI, BEAM, GlobalMapper, ILWIS, ARCGIS ImageJ, Surfer/Grapher, HANTS, GeoVIS, STICS, MS Visual Studio, MS VB 6.0, MS VB.Net, MatLab, WOFOST;
 • Programe de calculator dezvoltate în cadrul proiectelor de cercetare: modele de predicţie a recoltelor, modele de bilanţ al apei în sol, sistem expert pentru bonitarea terenurilor, sistem expert pentru lucrările de bază ale solului, modele de aplicare optimă a îngrăşămintelor şi a amendamentelor, diagnosticarea asistată de calculator a deficienţelor minerale la principalele plante de cultură, prelucrarea statistică a datelor experimentale, diferite aplicaţii (statistici, modele, simulări) pe baza datelor achiziţionate în sistemul informatic geografic şi bazele de date etc.

ICPA - Casa de vegetatie