Standarde și metodologii privind resursele naturale și mediul înconjurător

ACTIVITĂȚI privind

Standarde și Metodologii privind Resursele Naturale și Mediul Înconjurător

 • Sistemul național de clasificare al solurilor (elaborare, actualizare și corelare cu alte sisteme de clasificare internaționale, în primul rând cu sistemul FAO/UNESCO, World Reference Base și sistemul taxonomic al USDA – United States Department of Agriculture);
 • Metodologii de evaluare/bonitare a terenurilor;
 • Metodologii de elaborare a studiilor pedologice (cartare pedologică) și a sitemelor naționale corespunzătoare pentru: hărțile de bază a solurilor (la scările 1:10.000, 1:50.000, 1:200.000, 1:500.000, 1:1.000.000, ș.a.) și hărțile tematice de sol (pentru eroziunea solului, excesul de umiditate, salinitate și sodicitate, etc.);
 • Sisteme de clasificare interpretativă a solurilor/terenurilor (evaluarea pretabilității) pentru:
  • ˗ Irigații,
  • ˗ Drenaje artificiale,
  • ˗ Prevenirea și combaterea eroziunii solului;
  • ˗ Lucrările solului,
  • ˗ Folsințele agricole (inclusiv pomicultura și viticultura),
  • ˗ Vulnerabilitatea solurilor la contaminare chimică și fizică,
  • ˗ Vulnerabilitatea solurilor la stresul secetei și la acidifiere.
 • Sisteme de clasificare ecologică a solurilor;
 • Metodologii de efectuare a studiilor agrochimice;
 • Standarde pentru analiză (chimică și fizică) a solului și plantei;
 • Standarde pentru limite de poluare;
 • Metodologii de caracterizare a composturilor;
 • Analiza sensibilității parametrilor edafici în zone agricole HNV;
 • Evaluarea impactului edafic al menținerii sistemelor HNV.