Transparența instituțională

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea institutului
 • Hotărârea Guvernului nr. 1375/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti
 • Hotărârea Guvernului nr.185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
 • Ordinul Ministrului delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare tehnologică nr. 618/2014 privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti
 • Certificat de inregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului
Consiliului de Administrație
Comitet de Direcție
Consiliul Științific
Comisia de Etică
Planul Multianual de Dezvoltare 2019-2022
Rapoarte și evaluări
Sursele financiare

Finanţarea activităţilor desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti se realizează conform legislaţiei în vigoare din venituri provenite, după caz, din:

 •  surse proprii, sprijin financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii, credite bancare, fonduri provenite din cooperări internaţionale şi din alte surse atrase, precum donaţii şi sponsorizări;
 •  contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, finanţate în sistem competiţional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
 •  contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de diverse ministere
 •  contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare a institutului.
Bugetul de venituri și cheltuieli
 • ORDIN Nr. 20562/2023 din 10 mai 2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
 • ORDIN Nr. 20567/2022 din 26 mai 2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
 • ORDIN Nr. 548/2021 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
 • ORDIN  Nr. 6107/2020 din 3 decembrie 2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
 • ORDIN  Nr. 337/2019 din 23 mai 2019 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării
 • ORDIN  Nr. 988/2018 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2018 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării
 • ORDIN  Nr. 200/2017 din 13 aprilie 2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării
Accesul la informațiile de interes public

Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.