Hărţi ale utilizării terenurilor

Pentru prelucrările necesare în modelările de mediu, sunt utilizate şi hărţi legate de acoperirea terenului cu vegetaţie, sau hărţi de utilizarea terenului. Acoperirea terenurilor este acoperirea biofizică observată a suprafeţei Pământului (ROSA, 2007). Informaţia care descrie acoperirea actuală a terenurilor este importantă pentru activităţile de planificare şi modelare, iar de calitatea informaţiei sale depinde calitatea rezultatelor acestor activităţi. Există o cerere mare de seturi de date avansate privind informaţia despre acoperirea terenurilor, din cauza necesităţilor crescânde de a face o descriere şi clasificare precisă a acoperirii terenurilor în vederea dezvoltării sistemelor durabile de utilizare a terenurilor. Pentru realizarea acestor seturi de date, este nevoie de standardizarea şi compatibilizarea seturilor de date, precum şi posibilitatea de a cartografia, evalua şi monitoriza regiuni vaste.

Pe plan internaţional, preocupările experţilor în domeniu au permis crearea a două serii de date pe baza unor concepte diferite, respectiv Corine Land Cover (CLC) şi FAO-LCCS.

Harta LCCS – Land Cover Classification System

Land Cover Classification System  sau Sistemul de clasificare a acoperirii terenurilor (LCCS) a fost dezvoltat de către FAO şi UNEP şi permite comparaţii ale claselor de acoperire a terenului fără a ţine cont de scară, tipul de folosinţă, metoda de colectare a datelor sau localizarea geografică. Este un sistem flexibil, aplicabil pe toate zonele climatice şi pe toate condiţiile de mediu, fiind compatibil cu alte sisteme de clasificare (Di Gregorio şi Jansen, 2005).

Baza de date FAO-LCCS a fost dezvoltată iniţial cu finanţare FAO, şi a fost susţinută şi prin programul AEROSPAŢIAL, rezultând două baze de date corespunzătoare cuverturilor de imagini satelitare Landsat TM din anii 2000 şi 2003. Parteneriatul constituit pentru realizarea proiectului (Institutul de Geografie al Academiei Române, în colaborare cu CRUTA şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, ICPA) a permis studiul dinamicii peisajului agricol şi forestier într-un mod complementar CLC. Obligativitatea actualizării CLC pentru toate statele membre UE, cât şi concluziile analizei duale CLC/LCCS 2000, impun continuarea în paralel a activităţilor LCCS (ROSA, 2007).

Cu aceste date, a fost realizată harta acoperirii terenurilor LCCS (Fig. 1)

Figura 10. Harta LCCS pentru România

Harta CORINE Land Cover

Corine Land Cover 2000 (CLC2000) este setul de date europen de referinţă pentru modul de acoperire al terenului, şi a fost realizat pe baza experinţei acumulate în primul proiect CLC, la începutul anilor ’90. Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană şi realizat în parteneriat cu mai multe instituţii europene (http://www.eea.europa.eu). În România, CLC2000 a demarat în Martie 2002 şi a fost finalizat în Septembrie 2004 (Crăciunescu, 2008), fiind gestionat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunarii” .

CLC2000 (Fig. 2) furnizează un inventar standardizat al amenajării teritoriului Europei la nivelul anului 2000 ca şi al schimbărilor ce au intervenit în cei zece ani de la primul CLC inventar. Este un instrument flexibil ce face posibilă măsurarea relaţiei dinamice dintre numeroasele utilizări ale teritoriului şi impactul acestora, precum şi a conflictelor care rezultă ca urmare a aplicării diferitelor politici sectoriale în agricultură, politică regională şi transporturi.

Figura 2. Harta CLC pentru România (http://www.geo-spatial.org/).

Harta geobotanică a României (?)