Utilizarea tehnologiei informației în pedologie, agrochimie și managementul mediului înconjurător; servicii de informare-documentare în domeniul agriculturii și mediului

ACTIVITĂȚI privind

Utilizarea Tehnologiei Informației în Pedologie, Agrochimie și Managementul Mediului Înconjurător; Servicii de Informare-Documentare în domeniul Agriculturii și Mediului

 • Baze de date privind resursele de sol/teren și mediul înconjurător (proiectare, implementare și exploatare):
  • ˗ Profile de sol (date generale, morfologice și analitice – fizice și chimice – inclusiv privind apa freatică),
  • ˗ Unități de teren (la scările 1:10.000, 1:50.000, 1:1.000.000; caracteristici de sol, relief, hidrologie, climă; note de bonitare pentru 24 culturi și folosințe, neirigat/irigat, etc.),
  • ˗ Monitoringul național al calității solurilor (profile de sol, rețea transeuropeană regulată 16 km x 16 km și respectiv 8 km x 8 km),
  • ˗ Monitoringul anual (multianual) al principalelor calități ale solurilor (la nivel național și județean),
  • ˗ Caracteristici pedogeochimice ale solurilor (profile de sol),
  • ˗ Standarde de mediu;
 • Sisteme informatice geografice pentru managementul durabil al resurselor de sol/teren și de mediu; Prelucrarea datelor spațiale, inclusiv a celor de teledetecție;
 • Aplicarea și elaborarea de modele de simulare (procese din sol, creșterea plantelor, transfer de masă și energie în sistemele agricole, etc.);
 • Aplicarea și dezvoltarea de modele numerice de teren integrate cu modele de simulare;
 • Sisteme expert și sisteme suport de decizie pentru evaluarea și managementul durabil al terenurilor (planificarea utilizării terenurilor, recomandări tehnologice, sensitivitatea terenurilor la stresurile de apă, etc.);
 • Sisteme computerizate de evaluare a proprietăților fizice ale solurilor și a cerințelor pentru sistemele de lucrare a solului;
 • Sisteme computerizate pentru optimizarea fertilizării solului/plantelor;
 • Programe de calculator pentru balanța nutrienților într-o fermă agricolă;
 • Sisteme computerizate de caracterizare a evoluției agrochimice a solurilor sub influența diferitelor practici de fertilizare și de management al culturilor;
 • Elaborarea asistată de calculator a tehnologiilor pentru culturile agricole;
 • Bază de date soluri HNV;
 • Baze de date ale microorganismelor;
 • Baze de date de informare-documentare; Furnizarea de servicii de informare-documentare în domeniile agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, silviculturii și mediului înconjurător; Centrul de Calcul al ICPA îndeplinește funcțiunea de Centru național român AGRIS/CARIS în cadrul rețelei AGRIS/CARIS a FAO.
 • Elaborarea altor sisteme și aplicații informatice privind resursele de sol/teren și mediul înconjurător.