Hărţi de sol

Seturile de date de sol

O hartă de sol redă starea învelișului de sol la momentul cartării, prezentând vizual atât variația spațială a tipurilor și subtipurilor de sol, cât și alte informații deduse pe baza tipului de sol.

România dispune de o serie de hărţi pedologice, la diferite scări, care au fost elaborate succesiv, pe măsura acumulării de noi informaţii de teren şi laborator:

 • 1911: Gh. Munteanu Murgoci, P. Enculescu şi Em. Protopopescu Pache au publicat o hartă de soluri 1:2 500 000
 • 1927: extinderea hărții pentru noile graniţe, în 1927, la scara, 1:1 500 000
 • 1964 – 1970: hărţile publicate de N. Cernescu şi colab., scara 1:1 000 000
 • 1971: N. Florea şi colab., scara 1:500 000 (6 foi)
 • 1978: Florea şi colab. – harta de soluri, scara 1:1 000 000
 • 1978: Florea şi Parichi, scara 1:2 500 000
 • 1986: Geanana şi Florea, scara 1:1 750 000
 • 1996: Harta Solurilor României inclusă în Harta Solurilor Europei, scara 1:1 000 000

Harta solurilor la scara 1:200 000

Între 1964 şi 1994, a fost elaborată şi publicată harta de soluri a României la scara 1:200 000, sub coordonarea, iniţial, a lui N. Cernescu şi ulterior a lui N. Florea (Fig. 1). Harta a fost publicată în decursul timpului sub formă de 50 foi de hartă.

Proiecția hărții: Gauss-Krüger, pe elipsoid Krasovsky 1940, datum Pulkovo 1942.

Fiecare dintre cele 50 de foi ale acestei hărţi (fig. 2) cuprinde:

 • harta propriu-zisă de soluri;
 • o cartogramă geomorfologică – litologică;
 • o cartogramă geobotanică,
 • date climatologice pentru unele staţii meteorologice din zona respectivă;
 • unele profile pedo-morfografice referitoare la secţiuni reprezentative din zonă.

Legenda hărţii în ansamblul ei include:

 • 470 unităţi taxonomice de sol,
 • câteva semne suplimentare
 • 22 unităţi de textură a orizontului superior al solului.
 • Legenda celor două cartograme cuprinde elemente corespunzătoare privind unităţile şi formele de relief, rocile de suprafaţă şi, respectiv, asociaţiile vegetale specifice fiecărei foi de hartă.

Figura 1. Distribuţia foilor de hartă pentru harta de soluri 1:200 000

Figura 2. Foaia de hartă Piatra Neamt 1:200 000 (L-35-IX)

Foile de hartă au fost trecute în format digital între 1992 și 2000, rezultând Sistemul informatic geografic al resurselor de sol “SIGSTAR-200”. Harta a fost reproiectată în proiecția Stereo’70, pe elipsoid Krasovsky 1940, datum Pulkovo 1942, care este proiecția uzuală a României la nivel național.

Sistemul Informatic Geografic SIGSTAR-200

În principiu, Sistemul Informatic Geografic SIGSTAR-200 este constituit din foile care alcătuiesc împreuna harta de soluri 1:200 000, împreună cu baza de date atribut corespunzătoare (principalii parametri care caracterizează poligonul de sol fiind unitatea cartografică de sol, textura în orizontul de suprafaţă, precum şi intensitatea principalelor procese de degradare a solului: eroziune, salinizare, alcalizare, excesul de apă).

Caracteristica principală care descrie unitatea cartografică de sol UCS SIGSTAR-200 este unitatea genetică de sol, codată în COD_UCS (Fig. 3), împreună cu descrierea fiecărui tip de unitate genetică.

Figura 3. Harta solurilor României la scara 1:200 000

Harta de soluri 1:1 000 000

Harta a fost realizată între 1994-1998, în cadrul unui proiect internaţional care a condus la crearea Bazei de date Europene de Soluri (1998).

Baza de date a Hărţii Solurilor României la scara 1:1 000 000 este alcătuită din BD Grafică şi BD Atribute, care conţine mai mulţi parametri: tip de sol (în sistem WRB, FAO90 şi SRCS), clasa texturală la suprafaţă şi sub suprafaţă, clasa de pantă, limitări agricole, materialul parental, altitudinea minimă şi maximă, utilizarea terenului, adâncimea schimbării texturale, adâncimea la care rădăcinile întâlnesc un obstacol, prezenţa unui strat impermeabil, clasa regimului hidric mediu, date privind sistemul de lucrări ale solului. Solurile României în sistem FAO sunt prezentate în Fig. 4.

Figura 4. Harta solurilor României la scara 1:1 000 000

Hărţi de soluri la nivel comunal

In cadrul unor proiecte naţionale de cercetare sau în cadrul unor contracte economice au fost realizate de către colectivele specializate ale INCDPAPM – ICPA Bucuresti sau de către Oficiile Judeţene de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie hărți de sol la nivel de UAT: Adamclisi, judetul Constanţa; Dăbuleni, judeţul Dolj; Sălătrucu și Albeștii de Argeș, judeţul Argeș etc.