DESPRE NOI

VIZIUNE

Prin Înaltul Decret Regal nr.1205/04.05.1927, pe 4 mai 1927 se înfiinţează Institutul de Cercetări Agronomice al României (ICAR), ce cuprinde Secțiunea de chimie, microbiologie și fizică agricolă având drept scop studierea solurilor României din punct de vedere al însuşirilor agricole, secțiune a cărei activitate va fi continuată de Institutul de Cercetare pentru Pedologie si Agrochimie (ICPA) devenit apoi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului (INCDPAPM-ICPA București )

Viziunea predecesorilor nostri pe care o urmăm este „Ştiinţa agronomică nu este ştiinţa culturii plantelor, ci este ştiinţa întreprinderii agricole de punere în valoare şi organizare a factorilor de producţie: sol, plantă, animal, pentru a se asigura maximum de beneficii şi că în interesul ştiinţei agricole este necesară o specializare în diferite ramuri de producţie”.

Completăm acest principiu al inaintaşilor nostri cu viziunea nevoii de protecţie şi imbunătaţire a celui mai scump bun pe care il avem : pământul împreună cu mediul natural înconjurator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

Misiune

Institutul este, din punct de vedere științific, gestionarul resurselor de sol ale României, acestea fiind rezultatul interacțiunii dintre cei patru factori pedogenetici: atmosfera, hidrosfera, biosfera și litosfera .

Coordonare

Institutul este în coordonare cu Ministerul Educației Naționale și coordonează științific rețeaua natională de oficii de studii pedologice și agrochimice (OSPA).

Structura organizatorică şi funcţională

Începând cu data de 05/11/2014, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București funcționează conform unei organigrame care reflectă orientările strategice ale institutului: