Organizare

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti

structura organizatorică şi funcţională

Începând cu data de 05/11/2014, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București funcționează conform unei organigrame care reflectă orientările strategice ale institutului:

Departamentul de cercetare în ştiinţele solului, agrochimie şi protecţia mediului

Scurta caracterizare a departamentului… Departamentul este compus din:

 • Laboratorul de ştiintele solului şi dezvoltare durabilă
 • Laboratorul de agrochimie şi nutriția plantelor
 • Laboratorul de protecția mediului
 • Laboratorul de biologia solului
 • Compartiment consultanță pentru politici de agromediu si dezvoltare rurală

Departamentului pentru analize fizice – chimice

Scurta caracterizare a departamentului… Departamentul este compus din:

 • Laboratorul de încercări și controlul îngrășămintelor
 • Laboratorul de analize fizice și chimice pentru științele solului, agrochimie și protecția mediului

Serviciul Financiar-contabil, administrativ și tehnic

Scurta caracterizare a departamentului… Departamentul este compus din:

 • Compartiment Financiar-Contabil
 • Compartiment Administrativ și Tehnic
 • Compartiment Achiziții
 • Compartiment Secretariat

Alte compartimente

Urmatoarele compartimente sunt in directa coordonare a Directorului General:

 • Compartiment Juridic
 • Compartiment Resurse Umane
 • Compartiment Audit și Control Financiar
 • Compartiment Marketing
 • Compartiment Relatii Publice și Mass-Media
 • Compartiment Diseminarea Informației